image15

GUDINNE READING - VEKK OPP DINE INDRE GUDINNER

Jeg jobber i team med Karianne Stenshagen og vår felles drivkraft er å inspirere andre kvinner til å åpne opp for kvinnekraften og til å tørre ta i bruk hele spekteret av deg selv, også de sidene som er blitt undertrykket gjennom generasjoner.


I Karianne Stenshagens nettbaserte kurs «Vekk opp dine indre gudinner», får du både innsikt i og verktøy til å komme i kontakt med alle de kraftfulle arketypiske kvinnerollene som bor i deg og som du kan kontakte og leve ut i livet ditt.


Hos meg kan du få en gudinne reading, en klarsynt lesning på hvordan de ulike rollene spiller seg ut i livet ditt. Se hvilke gudinner du trenger å ta mer fram og hente styrke fra, og hvilke gudinner du står  kraftfullt i.


Reading er energiarbeid, så healing og gi rom til følelser som ikke har blitt møtt før er også en viktig del av prosessen. 


Det å åpne opp for den universelle kjærlighetskraften og ønske å være en medskaper i livet, er noe som en reading kan være med på å forløse. Det å tørre å være kraftfull er ofte en prosess som egentlig kan vare hele livet, hvis du tør og tillater deg selv å gjøre det.


DE ULIKE GUDINNENE

Kanskje har mammarollen og dermed Ceres arketypen fylt livet dit til nå, og derfor trenger du påfyll av Pallas Athene arketypen, som er kvinnen som realiserer ut i verden. 

Eller du har vært så travel at du trenger å integrere Vesta som hjelper deg til å sentrere deg og finne roen. 


Du kjenner at behovet for litt mere dybde kommer, og trenger kontakt med Persefone som åpner døren til det underbevisste, og er datterarketypen.


Kanskje lengter du etter å finne drømmemannen og trenger å kalle på din indre Juno som både representerer din indre dronning ,og hjelper deg til både å stå i din egen verdighet og selvrespekt. Hun er arketypen for ekteskap. 


Eller du kjenner at nå er det på tide å stå for din egen sannhet, og trenger styrken fra din indre Medusa som presenterer din instinktive visdom og villkvinnen i deg.


KOMBINASJON GUDINNEKURS OG READING

Kombinasjonen med at du kommer i prosess igjennom meditasjoner, og at vi kan jobbe dypere inn i tematikken i en reading, er veldig fruktbar. Du vil selvsagt også få mye ut av en reading selv om du ikke tar kurset.


Det er ikke alltid så lett å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, føler som vi føler, eller tenker som vi tenker. Da kan det være godt å få hjelp til å se på hva som ligger bakenfor. 


Det er herlig å kunne frigjøre gamle mønstre, for å gi plass til å leve fra hjertet. Øve seg på å tåle å stå i det ubehaget som kommer, når vi går utenfor komfortsonen og skaper fra vår egen sannhet.